آثار داود رهبری
عشق داودی


مجموعه آثار


تا کنون بیش از 7 اثر توسط داود رهبری که در اینجا صاحب اثر نامیده می شود در کتابخانه ی ملی ایران ثبت گردیده است . در زیر به آنها اشاره میکنیم :
  1. ردی در کویر .
  2. آناتومی فیزیولوژی یک دیاریا .
  3. ریزش یک معصومیت .
  4. خودکشی هنرمند .
  5. روح .
  6. حکم روز شنبه .
  7. به سان مه .
و تدوین چند اثر دیگر که هم اکنون در دست نگارش اند .ردیف نام کتاب موضوع قالب انتشارات سال چاپ
1 ردی در کویر داستان های کوتاه قرن 14 ه ش مجموعه داستان کوتاه تحول ، تهران 1396-97
2 آناتومی فیزیولوژی یک دیاریا اجتماعی و انتقادی رمان کوتاه شاملو مشهد 1397
3 ریزش یک معصومیت اجتماعی رمان ، از سری داستان های عاشقانه شاملو مشهد 1398
4 خودکشی هنرمند تحلیلی روانشناختی درباره ی چرایی خودکشی در هنرمندان مطرح و بنام جهان . تحلیلی روانشناختی آوای چلچله ی شاهرود 1398
5 روح چرایی و چیستی روح تحلیلی آوای چلچله ی شاهرود 1398-99
6 حکم روز شنبه اجتماعی ، انتشارات مجموعه داستان کوتاه آوای چلچله ی شاهرود 1399-1400
7 به سان مه شعر سپید و قطعات ادبی شعر سپید آوای چلچله ی شاهرود 1401