ارتباط با داود رهبری ::davoodrahbari.com
عشق داودی


آلبوم تصاویر

تصایری که ممکن است برای شما جالب باشد

https://davoodrahbari.com

: دوره های داستان نویسی متمرکز « آل جلال » که از نویسندگان کشوری از شمال و جنوب و شرق و غرب کشور برای
گذراندن دوره های تکمیلی در این مجمع گرد آمدند . این عکس خاطره انگیز در بهمن ماه 1394 در مجتمع آدینه
واقع در پایتخت آغاز و در نهایت بواسطه ی جشنواره ی آل جلال که در تصاویر دیگر خواهید دید ، به پایان رسید .
منظور از « آل جلال » نویسندگانی است که در این دوره شرکت نموده اند . از طرفی « آل جلال » به نویسندهی معاصر «جلال آل احمد
اشاره دارد که معروف ترین اثر او « خسی در میقات » می باشد .

https://davoodrahbari.com

موضوع : دوره های داستان نویسی متمرکز « آل جلال » که از
نویسندگان کشوری از شمال و جنوب و شرق و غرب کشور برای
گذراندن دوره های تکمیلی در این مجمع گرد آمدند .

https://davoodrahbari.com

چهره ی ایستاده در مرکز تصویر ، استاد جزینی یکی از برجسته ترین
چهره های داستان نویسی و مدرس ادبیات داستانی است ؛ که بخشی از
آموزش دروس ان دوره را به دوش کشید .

https://davoodrahbari.com

برخی از هنرمندان و نویسندگان استان سمنان که در اینجا تنها به دو
شهر شاهرود و دامغان خلاصه می شود .

جنایات داعش در عراق تصویر اول ، عکسی از داود رهبری

جنایات داعش در عراق تصویر دوم ، عکسی از داود رهبری

جنایات داعش در عرا تصویر سوم ، عکس از داود رهبری

تصویری در شهر کربلا از یکی از ویرانه های دوران داعش .
این تصویر نماد ظلم داعش بر مردم ستمدیده ی این کشور در
دوران دیو صفتانه ی آن روزگار است که به احتمال قوی تصویری
از مرگ و کشتار ساکنینی است که روزی در آن منزل میزیستند .
عکس از مولف سایت .

ایجاد ، طراحی و کد نویسی این سایت ، توسط مولف انجام پذیرفته است .