وب سایت رسمی داود رهبری جهت نشر و معرفی آثار او _ امضاء هنری : دب درمان
عشق داودی


بنام خداوند بخشنده ی مهربان

نیاز شد تا چند خطی در ابتدای شروع به کار این سایت نوشته شود و اینکه چرا این سایت ایجاد و راه اندازی گردید . بارها و بارها قصد ساخت یک سایت به شیوه و سبک و سیاق خویش را داشته ام اما هر بار با اگر و امّاها و تردید ها و مشکلاتی مواجه گردیده ام . برای نمونه تردید در این مطلب که چه دارم برای نوشتن زمانی که شاهان بزرگی در گستره ی حاکمیت ادبی جهان دست به نگارش های عظیم و بزرگی زده اند که برق از چشمان انسان میپرد تا در همان برق کوتاه که از بصرمان برخواسته ، با دنیاهایی بسیار ژرف روبرو گردیم که از نهاد بزرگی چنین مردان و زنانی برخواسته . اما بهر حال هر کسی که دستی در کار دارد و دوق و استعداد و نیز ذره ای هوش ، می داند که هر آنکه قلم در دست می گیرد و می نویسد ، خود شاهی است و بالقوه توانمندبه ایجاد امپراتوری های بزرگ . بنابر این من نیز با آگاهی از این امر نوک قلم را تیز کردم و نوشتم و موسی وار عصای جادویی خود را

به آب زدم تا بشکافد هر آنچه را باید بشکافد و بگستراند هر آن اندیشه ی ناب را که میگستراند به هر آنچه که می نویسد تا حقیر نیز امپراتوری خویش را دارا باشم . تا دوستان و دشمنان روزی به احترام نیروی محرکه ی این امپراتوری بایستند و ادای احترام کنند . اگر واقعاً دشمنی باشد . و خب شاید دشمنان خونی ما نیز روزی چون برادران خونی ما گشتند . بهر حال ؛ این وب سایت با همه ی مشکلات پیش رو ایجاد شد تا آدرس و نشانی باشد برای همه ی آنهایی که بر حقیر منت گذاشته و آثار او را می خوانند و یا خواهند خواند .

معرفی چند اثر ویدئویی :

View this post on Instagram

A post shared by davood RahbariDarman (@davoodrahbaridarman)

View this post on Instagram

A post shared by davood RahbariDarman (@davoodrahbaridarman)

سخن روز


گر یکی موری سلیمانی بجست
منگر اندر جستن او سُست سُست
اگر موری سلیمانی را طلب کرد به قامت ناچیز او منگر بلکه همت بلند او را ببین که چه آرزوی بزرگی کرده است « در صحبت مولانا »