وب سایت رسمی داود رهبری جهت نشر و معرفی آثار او _ امضاء هنری : دب درمان
عشق داودی


بنام خداوند بخشنده ی مهربان

نیاز شد تا چند خطی در ابتدای شروع به کار این سایت نوشته شود و اینکه چرا این سایت ایجاد و راه اندازی گردید . بارها و بارها قصد ساخت یک سایت به شیوه و سبک و سیاق خویش را داشته ام اما هر بار با اگر و امّاها و تردید ها و مشکلاتی مواجه گردیده ام . برای نمونه تردید در این مطلب که چه دارم برای نوشتن زمانی که شاهان بزرگی در گستره ی حاکمیت ادبی جهان دست به نگارش های عظیم و بزرگی زده اند که برق از چشمان انسان میپرد تا در همان برق کوتاه که از بصرمان برخواسته ، با دنیاهایی بسیار ژرف روبرو گردیم که از نهاد بزرگی چنین مردان و زنانی برخواسته . اما بهر حال هر کسی که دستی در کار دارد و دوق و استعداد و نیز ذره ای هوش ، می داند که هر آنکه قلم در دست می گیرد و می نویسد ، خود شاهی است و بالقوه توانمندبه ایجاد امپراتوری های بزرگ . بنابر این من نیز با آگاهی از این امر نوک قلم را تیز کردم و نوشتم و موسی وار عصای جادویی خود را

به آب زدم تا بشکافد هر آنچه را باید بشکافد و بگستراند هر آن اندیشه ی ناب را که میگستراند به هر آنچه که می نویسد تا حقیر نیز امپراتوری خویش را دارا باشم . تا دوستان و دشمنان روزی به احترام نیروی محرکه ی این امپراتوری بایستند و ادای احترام کنند . اگر واقعاً دشمنی باشد . و خب شاید دشمنان خونی ما نیز روزی چون برادران خونی ما گشتند . بهر حال ؛ این وب سایت با همه ی مشکلات پیش رو ایجاد شد تا آدرس و نشانی باشد برای همه ی آنهایی که بر حقیر منت گذاشته و آثار او را می خوانند و یا خواهند خواند .

معرفی چند اثر ویدئویی :

View this post on Instagram

A post shared by davood RahbariDarman (@davoodrahbaridarman)

View this post on Instagram

A post shared by davood RahbariDarman (@davoodrahbaridarman)

سخن روز


ستیزه جویی و پافشاری تعصّب آمیز و بدون دلیل ، اندیشه ی صحیح را از میان می برد . « علی ( ع ) »